Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği Başkanı Eyüp Özkan yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yapılan kanun ve yönetmelik değişikliği ile uzun zamandır yapılamayan Lisanslı Harita Mühendisliği sınavının artık önünde herhangi bir engel kalmadığını söyledi. 
Şu anda boş bulunan yaklaşık 800 Lisanslı Büro kontenjanı için yapılacak sınava 5 yılını dolduran tüm harita mühendislerinin katılabileceğini Özkan, konuşmasında ayrıca sınav sonucunda açılacak bu 800 büronun her birinde en az bir harita mühendisi ile en az iki harita teknikerinin istihdam edilmesinin zorunlu olduğunu ve sonuç olarak en az 3 bin 200 harita teknik personeline iş imkânının önünün açılacağını belirtti. 
LİHKABDER Başkanı Eyüp Özkan, lisanslı harita bürolarının, kadastro müdürlüklerinin işlemlerini yapmak için yetkilendirilmiş bürolar olduğunu, yürüttükleri kamu hizmetinden dolayı Medeni Kanun hükümlerine göre sorumlu olduklarını, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişlerince denetlendiklerini belirterek şu ifadelere verildi: “Günümüzde 223 adet lisanslı büro hizmet vermektedir. Bu bürolarda en az bir mühendis ve en az iki harita teknikeri çalıştırılması zorunludur. 223 büroda toplamda bin 200 civarında teknik personel görev almaktadır. Lisanslı Harita Mühendislik Büroları hakkındaki kanun ve yönetmelik değişiklikleri tamamlanmış bulunmaktadır. Şu an beklenen tek şey Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sınav ilanını yapmasıdır. Böylece 2020 yılı tamamlanmadan en az 3bin 200 teknik personele istihdam sağlanacaktır. Tabi bu arada 5 yılını dolduran harita mühendislerinin sınava hazırlanmaları gerektiğinin de altını çizmek isterim.